Onze school    |    Klassen    |    Schoolteam    |    Kalender    |    Fotoalbum

Busvervoer

Het leerlingenvervoer wordt verzorgd door de twee schoolbussen. Zij volgen vastgelegde trajecten. De kinderen kunnen altijd, regelmatig of sporadisch gebruik maken van het busvervoer van en naar de school.

Voor vragen rond leerlingenvervoer kunt u steeds op het secretariaat terecht.

Algemene reglementering:

- De leerlingen die de dichtstbijzijnde school bezoeken betalen steeds het goedkoopste tarief
- Kleuters worden gratis vervoerd.
- Rechthebbende leerling: (gratis leerling): bezoekt de dichtstbijzijnde vrije keuzeschool en woont 
  op minstens 4 km van de school.
- Voor de leerlingen die sporadisch gebruik maken van het vervoer wordt het lijnkaarttarief
  toegepast.  Deze bedraagt € 1,60 per rit, ongeacht de afstand.

Mogelijkheden tot betaling:
- Jaarabonnement:               € 53,00

- Rittenkaart:                      € 16,00 (10 x € 1,60)