Onze school    |    Klassen    |    Schoolteam    |    Kalender    |    Fotoalbum

Inschrijvingen

 

Bekijk alvast hier de tijdslijn voor nieuwe inschrijvingen

Voor de kinderen geboren in 2017 respecteren alle scholen in Bonheiden de onderstaande planning:

1) Voorrang broer & zus:

                Start op 12 maart 2019 8u30 einde op 27 maart 2019 12u00

2) Algemene inschrijvingen:

                Start op 26 april 2019 8u30 en einde op 14 mei 2019 16u00

3) Vorige periodes gemist?

                Inschrijven kan dan pas vanaf 27 mei 2019

 

Voor vragen en inlichtingen kan u de school/scholen het ganse schooljaar contacteren ...


Best maakt u een afpsraak met directeur Esther De Caluwe, zodat die u degelijk kan voorlichten en u kan rondleiden doorheen de school.  Breng zeker de Kids-ID of ISI+ -kaart van uw kind(eren) mee.

In de zomervakantie

Juli 2020

Woensdag 1 juli t.e.m. vrijdag 3 juli 2020: van 09.00 uur tot 12.00 uur
(Graag na afsrpaak)


Augustus 2020

Van 17 tot 31 augustus 2020: alle werkdagen van 09.00 uur tot 15.00 uur (woensdag tot 12.00 uur)

(Graag na afspraak)

 

Om in onze lagere school ingeschreven te worden moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs.

De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren.

Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar hele schoolloopbaan, tenzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of hij/zij zelf een andere schoolkeuze maakt.

Instapregeling tweeënhalfjarige kleuters

Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2,5 jaar bereiken.
Instapdata:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie (2 september 2019)
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie (4 november 2019)
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie (6 januari 2020)
  • de eerste schooldag van februari (3 februari 2020)
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie (2 maart 2020)
  • de eerste schooldag na de paasvakantie (20 april 2020)
  • de eerste schooldag na het weekend van Hemelvaart (25 juni 2020 (vrijaf))

Wij vragen met aandrang dat de peuters zindelijk zijn op de instapdatum!
Uiteraard hebben wij er alle begrip voor dat het voor een peuter de eerste dagen even wennen is en ongelukjes mogelijk zijn. Na een week zou dit echter opgelost moeten zijn.

Vanaf 1 september 2010 kunnen zesjarigen pas starten in het eerste leerjaar van een Nederlandstalige basisschool als ze het jaar ervoor minstens 220 halve dagen aanwezig geweest zijn in een Nederlandstalige kleuterklas. Als dat niet het geval is, leggen de kinderen een taaltoets af. Wie de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, gaat eerst nog een jaar naar de kleuterklas.