Onze school    |    Klassen    |    Schoolteam    |    Kalender    |    Fotoalbum

Inschrijvingen

Momenteel lopen de inschrijvingen voor alle kinderen geboren in 2016, 2015, 2014, 2013, 2012,.... 

Bekijk alvast hier de tijdslijn voor nieuwe inschrijvingen.

Voor de kinderen geboren in 2016 respecteren alle scholen in Bonheiden de onderstaande planning:


  • Vanaf 18 april 2018 08.30 uur: VRIJE INSCHRIJVINGEN: Inschrijving voor alle kinderen die de voorgaande periodes hebben gemist.

Voor vragen en inlichtingen kan u de school/scholen het ganse schooljaar contacteren ...


Best maakt u een afpsraak met directeur Esther De Caluwe, zodat die u degelijk kan voorlichten en u kan rondleiden doorheen de school.  Breng zeker de Kids-ID of ISI+ -kaart van uw kind(eren) mee.

In de zomervakantie

Juli 2019

Maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli: van 09.00 uur tot 12.00 uur
(Graag na afsrpaak)


Augustus 2019

Van 16 tot 31 augustus 2019: alle werkdagen van 09.00 uur tot 15.00 uur (woensdag tot 12.00 uur)

(Graag na afspraak)

 

Om in onze lagere school ingeschreven te worden moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs.

De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren.

Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar hele schoolloopbaan, tenzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of hij/zij zelf een andere schoolkeuze maakt.

Instapregeling tweeënhalfjarige kleuters

Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2,5 jaar bereiken.
Instapdata:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie (3 september 2018)
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie (5 november 2018)
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie (7 januari 2019)
  • de eerste schooldag van februari (1 februari 2019)
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie (11 maart 2019)
  • de eerste schooldag na de paasvakantie (23 april 2019)
  • de eerste schooldag na het weekend van Hemelvaart (3 juni 2019)

Wij vragen met aandrang dat de peuters zindelijk zijn op de instapdatum!
Uiteraard hebben wij er alle begrip voor dat het voor een peuter de eerste dagen even wennen is en ongelukjes mogelijk zijn. Na een week zou dit echter opgelost moeten zijn.

Vanaf 1 september 2010 kunnen zesjarigen pas starten in het eerste leerjaar van een Nederlandstalige basisschool als ze het jaar ervoor minstens 220 halve dagen aanwezig geweest zijn in een Nederlandstalige kleuterklas. Als dat niet het geval is, leggen de kinderen een taaltoets af. Wie de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, gaat eerst nog een jaar naar de kleuterklas.