Onze school    |    Klassen    |    Schoolteam    |    Kalender    |    Fotoalbum

Schoolraad

Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Deze bestaat uit minimum twee vertegenwoordigers van personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). Ook leerlingen kunnen betrokken worden bij de schoolraad. De directeur woont de vergadering van rechtswege bij met raad en daad.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar (2017 - 2021).

Samenstelling in onze school:

Vertegenwoordigers van ouders:


Voorzitter: Tim Briers

onder-voorzitter: Tine De Ridder

 

 

Vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele opgeving van de school:

Nadine Van Looy

 

Ilse Van Calster

 

Vertegenwoordigers van het personeel:

Secretaris: Nicole Liekens

Lieve Du Bin

 

Christel Van Herle


De schoolraad van betekenis voor de school:

De schoolraad heeft een adviesbevoegdheid (bijvoorbeeld over het studieaanbod, het leerlingenvervoer, schoolinfrastructuur en veiligheid, ...) en een overlegbevoegdheid (bijvoorbeeld over het schoolreglement, het schoolwerkplan, ...). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.


Vragen, opmerkingen,suggesties?

Laat het ons zeker weten via schoolraad@bs-klimop.be